Piet den Blanken, fotograaf

Fotograaf Piet den Blanken in de straten van Havana, Cuba

StarPiet den Blanken aan het werk in de straten van Havana (de hoofdstad van Cuba)

Piet den Blanken is een bekende fotograaf — en hij is de vriend van Rob Ruggenberg.

Je komt zijn foto's ook tegen in kranten en tijdschriften en in boeken. Toch is Piet geen pers-fotograaf. Hij is documentair fotograaf. Piet maakt foto-documentaires, waarin hij vastlegt hoe mensen met elkaar omgaan. Soms is hij maanden bezig om één onderwerp in beeld te brengen.

Armoe en ellende

Vaak gaan zijn foto-reportages over mensen in ellendige situaties. Bijvoorbeeld over mensen in landen waar oorlog heerst. Of over mensen uit Afrika en Azië die proberen Europa binnen te komen omdat ze hopen hier veiliger zijn, of een beter leven te krijgen.

Piet spreekt veel talen, dat is handig omdat hij vaak in arme landen komt waar niemand Nederlands kent.

Hij hoopt dat degenen die zijn foto's zien, zich bewust worden van de ellende in die landen en erover willen nadenken — en er misschien ook iets aan willen doen.

Piet werkt al heel lang samen met Rob Ruggenberg, de schrijver van dit boek. Ze reisden de hele wereld rond. Piet maakte foto's en Rob schreef artikelen. Dat kwam allemaal in de krant.

Piet heeft een website

Natuurlijk heeft Piet een eigen website waar veel foto's op staan. Je kunt uren op zijn site rondkijken. Ga naar www.denblanken.com.


Gele scheidingslijn